Chess Siberia
Home page News Openings Best players/games Software Donate Video Philosophy Interviews Reviews Literature Music Cinema FIDE Answers Old newspapers Correspondence Chess Downloads Links Chess


Capital of Siberia 2001.
Results of the rounds 1-11

N Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 BELOZEROV, ANDREI +58 +32 +16 +14 +12 =4 +51 +7 =5 =10 =3
2 ERIKALOV, A +59 +33 =18 +21 =10 =7 +23 -5 =15 +27 +48
3 FROLOV, DENIS +60 +34 -24 =40 =93 +42 +28 +44 =12 +16 =1
4 VEKSHENKOV, NIKOLAI +61 +37 =21 +18 +11 =1 - - - - =
5 SHUSHPANOV, R +62 =41 +45 +22 =15 +31 =12 +2 =1 +48 =10
6 KATALYMOV, BORIS N +63 -44 +59 +29 =37 -23 +52 +31 +24 +13 +18
7 AKSELROD, VLADISLAV +64 +42 +26 =15 +24 =2 + -1 -48 +28 -12
8 CHIGVINTSEV, ANDREI +65 +46 -27 +42 -44 +37 +39 -48 +51 =66 =29
9 GARAGULYA, K +66 =45 +47 -51 +40 -24 +55 -26 +53 -33 +43
10 ABASHEV, DENIS +67 +48 =29 +70 =2 =44 +24 =12 +14 =1 =5
11 KARPOV, ALEXANDER +68 +49 +28 =24 -4 =29 =31 =33 =34 +35 -44
12 BOCHAROV, DMITRY +69 +50 +31 +27 -1 +46 =5 =10 =3 +15 +7
13 KOPILOV, ALEXANDER =70 =115 =80 +55 +50 =32 =29 +65 +23 -6 =33
14 GRACHEV, JURY +71 +52 +44 -1 -46 +47 +57 +27 -10 -18 +39
15 ISANBAEV, RAMIL +72 +74 +30 =7 =5 -48 +46 +20 =2 -12 +66
16 YAKUNIN, ALEXEY +73 +54 -1 -44 +113 +49 =93 +29 +26 -3 =21
17 POPOV, ROMAN -74 +76 +58 -49 +63 =56 =45 -42 =59 +72 +40
18 PERMIAKOV,VLADIMIR +75 +57 =2 -4 +45 =33 +32 =51 +44 +14 -6
19 KAZAKOV, PETER +76 =80 -51 =63 -64 +96 +54 +45 =33 =34 =42
20 KIRCHANOV, ANDREI -77 +112 =63 +65 +52 =93 +68 -15 -42 =80 +53
21 DEGTEREV, ALEXANDER +78 +82 =4 -2 =47 +62 =33 =66 +68 +42 =16
22 BESPALOV, ALEXEY =79 +110 +55 -5 =54 -57 +62 -46 =63 =59 -64
23 UBIENNYKH, EKATERINA -80 +78 +62 +56 =51 +6 -2 +93 -13 -44 +68
24 YUDIN, SERGEI +81 +77 +3 =11 -7 +9 -10 +94 -6 =51 +45
25 POSTNOVA, EKATERINA -82 +84 +64 -68 -80 =83 +104 -55 =90 +103 -60
26 YAKIMOV, SERGEI +83 +93 -7 -46 +81 +54 =94 +9 -16 =52 -51
27 ARESTANOV, T +84 +92 +8 -12 +49 -51 +34 -14 +115 -2 +52
28 KUZNETSOV, YAKOV +85 +96 -11 -48 +83 +64 -3 +49 +46 -7 +115
29 MALETIN, PAVEL +86 +97 =10 -6 +66 =11 =13 -16 +55 +57 =8
30 SHATILIN, EVGENIJ +87 +98 -15 +57 -48 -68 -63 +83 +54 -46 -96
31 VASSILIEV, G +88 +114 -12 +80 +68 -5 =11 -6 -66 +94 =57
32 ZHUMABAEV, RINAT +89 -1 +71 =82 +70 =13 -18 =57 =65 =93 +85
33 ZAREZENKO, ILYA +90 -2 =66 +73 +82 =18 =21 =11 =19 +9 =13
34 TRUFANOV, ALEXANDER G. +91 -3 +77 -93 +86 +95 -27 +63 =11 =19 -46
35 MALTSEV, VLADIMIR -92 +86 -68 -95 +91 +88 +69 =53 +56 -11 +93
36 NEBYLITSIN, NIKOLAI -93 +75 +89 =113 =95 -94 +64 =80 -57 =63 -65
37 BOTVINKOV, ANTON +94 -4 +74 +115 =6 -8 -66 =71 +60 +47 =80
38 OKLADNIKOV, GENNADY -96 +81 -93 =89 -79 +97 -85 =112 -92 +104 +113
39 TUPOLEV, KONSTANTIN -97 +88 -82 +90 +92 +80 -8 =56 =93 +49 -14
40 POLOVNIKOV, GLEB -98 +83 +96 =3 -9 +70 -65 +85 -80 +112 -17
41 YAKUSHEV, NIKOLAI +99 =5 -70 -66 +97 +72 =56 -68 +64 -115 -63
42 PETRUKHIN, DENIS +100 -7 +98 -8 +88 -3 +74 +17 +20 -21 =19
43 YARKOVICH, VICTOR =55 -70 -115 +101 =104 +86 -80 +75 +69 =68 -9
44 PAK KIL EN +101 +6 -14 +16 +8 =10 +48 -3 -18 +23 +11
45 NOVIKOVA ANNA +102 =9 -5 +79 -18 +85 =17 -19 +73 +65 -24
46 BIBKO, IVAN +103 -8 +92 +26 +14 -12 -15 +22 -28 +30 +34
47 SHEVCHENKO, VITALY =104 +79 -9 +112 =21 -14 -115 +77 +89 -37 +69
48 FATKHUTDINOV, GAFIJA +105 -10 +94 +28 +30 +15 -44 +8 +7 -5 -2
49 KOVALEV, EVGENY +106 -11 +108 +17 -27 -16 +112 -28 +71 -39 =95
50 FROLOVA, TATIANA +107 -12 =97 +103 -13 -66 +79 -115 -96 -82 +78
51 SOLODOVNIKOV, MIKHAIL =108 +95 +19 +9 =23 +27 -1 =18 -8 =24 +26
52 POKRASENKO, ALEXANDER +109 -14 =103 +107 -20 +79 -6 +96 +94 =26 -27
53 MIKHALEV, VLADIMIR -110 +85 -113 +91 -94 +100 +95 =35 -9 +83 -20
54 ARTAMONOV, PAVEL +111 -16 =107 +97 =22 -26 -19 +81 -30 =86 =94
55 ZHANG-YUSHKOV, NIKOLAI =43 +104 -22 -13 +103 +82 -9 +25 -29 -85 =73
56 KOROBKIN, MAXIM =112 =108 +110 -23 +100 =17 =41 =39 -35 -96 -83
57 DEMIDOV, LEONID +113 -18 +114 -30 +115 +22 -14 =32 +36 -29 =31
58 POZHARSKY, NIKOLAI -1 +87 -17 =96 -85 -89 -110 +102 +111 -95 +75
59 KHOROSHEV, SERGEY -2 +90 -6 -88 =112 +103 =89 +95 =17 =22 =71
60 OSKOLKOV, EVGENY -3 -89 =85 -104 +101 +106 =82 +108 -37 +77 +25
61 KACHKIN, KONSTANTIN -4 -94 -86 =78 -106 +102 =107 +98 -85 +105 +89
62 TOROPOV, VIKTOR -5 +91 -23 +98 +105 -21 -22 =82 -103 -97 +111
63 NEUSTROEV, V -6 +99 =20 =19 -17 +92 +30 -34 =22 =36 +41
64 KAURDAKOV, VLADISLAV -7 +100 -25 +102 +19 -28 -36 +110 -41 +89 +22
65 GERBER, VYACHESLAV -8 =101 +104 -20 +107 +113 +40 -13 =32 -45 +36
66 NAM, KONSTANTIN -9 +102 =33 +41 -29 +50 +37 =21 +31 =8 -15
67 CHERNOEV, YAKOV -10 -103 +87 -92 +90 -104 =88 -113 =79 +106 -110
68 TYULIN, ALEXANDER -11 +105 +35 +25 -31 +30 -20 +41 -21 =43 -23
69 KHAPTAEV, ANATOLI -12 -107 -88 +84 +98 +105 -35 +86 -43 +90 -47
70 PIMANKIN, SERGEY =13 +43 +41 -10 -32 -40 -83 -90 +84 -81 +106
71 SURVILO, ALLA -14 +109 -32 -94 +102 =108 +113 =37 -49 +88 =59
72 LELEKOVA, OLGA -15 =106 -112 +111 +89 -41 -96 +91 +114 -17 +97
73 ZINOVIEV, SERGEY -16 =111 +101 -33 -96 +107 =108 +104 -45 +92 =55
74 RUDKOVSKY, VIKTOR +17 -15 -37 -100 +109 +110 -42 -89 -95 +108 =90
75 KARMANOV, SERGEI -18 -36 -90 +87 -108 +111 +92 -43 =97 -113 -58
76 KOZHEVNIKOV, EVGRAF -19 -17 -91 +99 -110 =109 =97 -114 -105 + +100
77 KLIMOV, VALERY +20 -24 -34 -105 +114 -112 +98 -47 +104 -60 -92
78 GALUZIN, GENNADY -21 -23 -100 =61 -111 +101 -103 +107 +91 -114 -50
79 EZHOV, VICTOR =22 -47 +106 -45 +38 -52 -50 -103 =67 -107 +91
80 PAVLOV, OLEG +23 =19 =13 -31 +25 -39 +43 =36 +40 =20 =37
81 NEBOLSINA, VERA -24 -38 +99 +108 -26 -115 +100 -54 =106 +70 =103
82 AKISHEV, ALEXANDER +25 -21 +39 =32 -33 -55 =60 =62 -112 +50 +114
83 ALEKSEEV, VADIM -26 -40 +109 +114 -28 =25 +70 -30 +113 -53 +56
84 ANORIN, VYACHESLAV -27 -25 -102 -69 +99 =91 -114 + -70 =100 -104
85 BYKOV, MIKHAIL -28 -53 =60 +106 +58 -45 +38 -40 +61 +55 -32
86 CHERNYKH, SVETLANA -29 -35 +61 +110 -34 -43 +105 -69 +108 =54 -112
87 CHESNOKOV, GENNADY -30 -58 -67 -75 + -98 - - - - =
88 DOBRENKO, ANDREI -31 -39 +69 +59 -42 -35 =67 =106 +110 -71 =107
89 DRUZHININ, VALENTIN -32 +60 -36 =38 -72 +58 =59 +74 -47 -64 -61
90 DUISENOVA, MADINA -33 -59 +75 -39 -67 =114 +109 +70 =25 -69 =74
91 DUSKUZHANOV, DAULET -34 -62 +76 -53 -35 =84 +111 -72 -78 +102 -79
92 GLUKHOV, MIKHAIL +35 -27 -46 +67 -39 -63 -75 +100 +38 -73 +77
93 GOLOVACHUK, YAROSLAV +36 -26 +38 +34 =3 =20 =16 -23 =39 =32 -35
94 GRIF, SERGEI -37 +61 -48 +71 +53 +36 =26 -24 -52 -31 =54
95 ILYIN, KONSTANTIN =115 -51 +111 +35 =36 -34 -53 -59 +74 +58 =49
96 KHARKOVSKY, DMITRY +38 -28 -40 =58 +73 -19 +72 -52 +50 +56 +30
97 KONEV, JURY +39 -29 =50 -54 -41 -38 =76 +105 =75 +62 -72
98 KRUPPA, VLADIMIR +40 -30 -42 -62 -69 +87 -77 -61 +109 -110 =99
99 KULAKOVA, VERONIKA -41 -63 -81 -76 -84 + =102 -111 =100 +109 =98
100 LEVANOVICH, SERGEI -42 -64 +78 +74 -56 -53 -81 -92 =99 =84 -76
101 LITVINENKO, NATALIA -44 =65 -73 -43 -60 -78 + =109 -107 -111 =105
102 MEDVEDEV, BORIS -45 -66 +84 -64 -71 -61 =99 -58 + -91 +109
103 MUSAEV, RUSLAN -46 +67 =52 -50 -55 -59 +78 +79 +62 -25 =81
104 NOVIKOV, MIKHAIL M. =47 -55 -65 +60 =43 +67 -25 -73 -77 -38 +84
105 OKHRIMENKO, IVAN -48 -68 + +77 -62 -69 -86 -97 +76 -61 =101
106 PAKHOMOVA, EKATERINA -49 =72 -79 -85 +61 -60 + =88 =81 -67 -70
107 PETROV, IVAN -50 +69 =54 -52 -65 -73 =61 -78 +101 +79 =88
108 PODMARJKOV, SERGEI =51 =56 -49 -81 +75 =71 =73 -60 -86 -74 +
109 RODIONOV, MIKHAIL -52 -71 -83 + -74 =76 -90 =101 -98 -99 -102
110 RUSAKOV, EVGENY +53 -22 -56 -86 +76 -74 +58 -64 -88 +98 +67
111 SAPOZHNIKOV, EVGENY -54 =73 -95 -72 +78 -75 -91 +99 -58 +101 -62
112 SOLOMATOV, DMITRY =56 -20 +72 -47 =59 +77 -49 =38 +82 -40 +86
113 SPIRIN, ANATOLY -57 + +53 =36 -16 -65 -71 +67 -83 +75 -38
114 SUKHORUKOV, ANATOLY + -31 -57 -83 -77 =90 +84 +76 -72 +78 -82
115 SUSLOV, VASILY =95 =13 +43 -37 -57 +81 +47 +50 -27 +41 -28

Top

© 2000-2001 Boris Schipkov