Chess Siberia
Home page News Openings Best players/games Software Donate Video Philosophy Interviews Reviews Literature Music Cinema FIDE Answers Old newspapers Correspondence Chess Downloads Links Chess


White Nights. Round 9. June 17, 2001

1 Yevseev, Denis 6,0 1/2 Fominyh, Alexander 6,0 12- 2
2 Popov, Valerij 6,0 1-0 Loginov, Valery A 6,0 5- 17
3 Vaulin, Alexander 6,0 1-0 Kornev, Alexei 6,0 6- 15
4 Malaniuk, Vladimir 6,0 1/2 Shaposhnikov, Evgeny5,5 14- 11
5 Korotylev, Alexey 5,5 1-0 Polovodin, Igor A 5,5 4- 36
6 Vokarev, Sergey 5,5 0-1 Sivokho, Sergey 5,5 18- 22
7 Meister, Yakov 5,5 1/2 Vorobiov, Evgeny E, 5,5 31- 20
8 Sambuev, Bator 5,5 0-1 Shariyazdanov, Andre5,0 46- 1
9 Iljushin, Alexei 5,0 1/2 Klimov, Sergey 5,0 7- 35
10 Iskusnyh, Sergei 5,0 1-0 Tishin, Petr 5,0 8- 33
11 Gavrilov, Alexei 5,0 0-1 Smikovski, Ivan 5,0 34- 19
12 Solovjov, Sergey 5,0 1-0 Zakharevich, Igor 5,0 38- 21
13 Karasev, Vladimir I 5,0 0-1 Eliseev, Alexei 5,0 42- 24
14 Chepukaitis, Genrikh5,0 0-1 Kokarev, Dmitry 5,0 44- 26
15 Geller, Jakov 5,0 1/2 Kuporosov, Viktor 5,0 65- 27
16 Beshukov, Sergei 5,0 1-0 Lukin, Andrei M 5,0 28- 40
17 Yagupov, Igor 5,0 1/2 Novitzkij, Dmitrij 5,0 32- 45
18 Timofeev, Artyom 4,5 1-0 Pisakov, Ilia 5,0 10- 73
19 Borisenko, Andrei 4,5 1/2 Yandemirov, Valeri 4,5 56- 23
20 Inarkiev, Ernesto 4,5 0-1 Sidorov, Anatoly 4,5 25- 53
21 Stotika, Valentin 4,5 1-0 Kochyev, Alexander 4,5 67- 39
22 Nikolaev, Nikita 4,5 1-0 Vulfson, Vladimir 4,5 66- 43
23 Alagulian, Kamo 4,5 0-1 Shchukin, Dmitry 4,5 86- 48
24 Biriukov, Oleg V, 4,5 1-0 Korbut, Ekaterina 4,5 52- 64
25 Yandarbiev, Ruslan 4,0 1-0 Tseshkovsky, Vitaly 4,0 55- 3
26 Salinnikov, Denis Y,4,0 1/2 Yemelin, Vasily 4,0 61- 9
27 Kovalevskaya, Ekater4,0 1/2 Polaninov, Aleksy 4,0 16- 57
28 Bogachkov, Igor 4,0 1-0 Anjuhin, Alex 4,0 63- 29
29 Skatchkov, Pavel 4,0 1-0 Poliakov, Alexander 4,0 30- 76
30 Sudakova, Irina 4,0 0-1 Virovlansky, Semen 4,0 79- 37
31 Gilyazov, Amir 4,0 1/2 Kholmov, Ratmir D 4,0 104- 41
32 Vaingorten, Yaqoov 4,0 1/2 Bratchenko, Alexande4,0 90- 49
33 Grachev, Boris 4,0 1/2 Kharitonov, Alexandr4,0 54- 60
34 Potkin, Vladimir 3,5 1-0 Ekdyshman, Mikhail 4,0 13- 84
35 Ustinov, Alexandr 3,5 0-1 Kozlov, Viktor Mihai3,5 81- 47
36 Fazulyanov, Sergey 3,5 1/2 Gusev, Aleksey 3,5 85- 50
37 Andreikin, Dmitry 3,5 1/2 Kurnosov, Igor 3,5 87- 51
38 Kirusha, Andrey 3,5 1-0 Kharashkina, Bairta 3,5 62- 91
39 Lovkov, Roman 3,5 0-1 Melnikov, Dmitry 3,5 93- 72
40 Golovchenko, Gleb 3,5 1-0 Akimov, Ivan 3,5 97- 74
41 Savosto, Petr 3,5 0-1 Ishkhamov, Tigran 3,5 111- 75
42 Krassilnikov, Evgeni3,5 1-0 Fedorov, Aleksander 3,5 77- 96
43 Fokin, Andrey 3,5 0-1 Taranenko, Oleg 3,5 112- 78
44 Driamin, Dmitry 3,0 1/2 Shiripov, Kir 3,5 68-113
45 Bedny, Yuri 3,0 1-0 Smirnov, Artem 3,0 69- 80
46 Zvereva, Marija 3,0 0-1 Utnasunov, Alexander3,0 88- 70
47 Ioffe, Alexander 3,0 1/2 Drozdova, Dina 3,0 71-106
48 Krivko, Yuri 3,0 1-0 Pronin, Valery 3,0 82- 99
49 Stjazhkina, Olga 2,5 1-0 Burtasova, Anna 2,5 58-100
50 Fedorov, Gleb 2,5 1-0 Rogovoi, Mark 2,5 94- 83
51 Toporov, Victor 2,5 1/2 Pavlov, Gennady 2,5 89-109
52 Razuvajeva, Juli 2,5 1-0 Leenen, Willem 2,5 92-108
53 Gerasimovitch, Olga 2,5 1/2 Cistjakova, Elena 2,5 98-101
54 Lelekova, Olga 2,0 1-0 Pavlus, Marian 2,0 102-110
55 Yakovlev, Yuri S, 2,0 1-0 Dove, Peter 2,0 114-105
56 Kazakov, Vladimir 2,0 1/2 Karandaev, Igor 1,5 103-107
57        
Loss by default: 59 Lutsko,      
Bye : 95 Grishina,      

Top

© 2000-2001 Boris Schipkov