Chess Siberia
Home page News Openings Best players/games Software Donate Video Philosophy Interviews Reviews Literature Music Cinema FIDE Answers Old newspapers Correspondence Chess Downloads Links Chess


White Nights. Round 7. June 15, 2001

1 Popov, Valerij 5,0 1/2 Fominyh, Alexander 5,0 5- 2
2 Malaniuk, Vladimir 4,5 1-0 Eliseev, Alexei 5,0 14- 24
3 Meister, Yakov 4,5 0-1 Kornev, Alexei 4,5 31- 15
4 Vokarev, Sergey 4,5 1/2 Vorobiov, Evgeny E, 4,5 18- 20
5 Shariyazdanov, Andre4,0 1/2 Kokarev, Dmitry 4,0 1- 26
6 Korotylev, Alexey 4,0 1/2 Tishin, Petr 4,0 4- 33
7 Vaulin, Alexander 4,0 1-0 Anjuhin, Alex 4,0 6- 29
8 Beshukov, Sergei 4,0 1-0 Yemelin, Vasily 4,0 28- 9
9 Polovodin, Igor 4,0 1-0 Timofeev, Artyom 4,0 36- 10
10 Inarkiev, Ernesto 4,0 0-1 Shaposhnikov, Evgeny4,0 25- 11
11 Yevseev, Denis 4,0 1-0 Klimov, Sergey 4,0 12- 35
12 Solovjov, Sergey 4,0 0-1 Loginov, Valery A 4,0 38- 17
13 Karasev, Vladimir I 4,0 1/2 Smikovski, Ivan 4,0 42- 19
14 Chepukaitis, Genrikh4,0 0-1 Zakharevich, Igor 4,0 44- 21
15 Sivokho, Sergey 4,0 1-0 Virovlansky, Semen 4,0 22- 37
16 Sambuev, Bator 4,0 1-0 Yandemirov, Valeri 4,0 46- 23
17 Iljushin, Alexei 3,5 1-0 Kurnosov, Igor 3,5 7- 51
18 Iskusnyh, Sergei 3,5 1-0 Poliakov, Alexander 3,5 8- 76
19 Kovalevskaya, Ekater3,5 0-1 Korbut, Ekaterina 3,5 16- 64
20 Biriukov, Oleg V, 3,5 1/2 Kuporosov, Viktor 3,5 52- 27
21 Yagupov, Igor 3,5 1-0 Yandarbiev, Ruslan 3,5 32- 55
22 Polaninov, Aleksy 3,5 1/2 Kochyev, Alexander 3,5 57- 39
23 Lukin, Andrei M 3,5 1-0 Fedorov, Aleksander 3,5 40- 96
24 Alagulian, Kamo 3,5 0-1 Vulfson, Vladimir 3,5 86- 43
25 Gilyazov, Amir 3,5 0-1 Novitzkij, Dmitrij 3,5 104- 45
26 Gavrilov, Alexei 3,0 1-0 Kharitonov, Alexandr3,5 34- 60
27 Nikolaev, Nikita 3,0 1/2 Potkin, Vladimir 3,0 66- 13
28 Pisakov, Ilia 3,0 1-0 Kholmov, Ratmir D 3,0 73- 41
29 Sudakova, Irina 3,0 1/2 Kozlov, Viktor Mihai3,0 79- 47
30 Sidorov, Anatoly 3,0 1-0 Utnasunov, Alexander3,0 53- 70
31 Grachev, Boris 3,0 1-0 Akimov, Ivan 3,0 54- 74
32 Salinnikov, Denis Y,3,0 1-0 Fazulyanov, Sergey 3,0 61- 85
33 Ekdyshman, Mikhail 3,0 1-0 Kirusha, Andrey 3,0 84- 62
34 Bogachkov, Igor 3,0 1/2 Shiripov, Kir 3,0 63-113
35 Geller, Jakov 3,0 1-0 Lovkov, Roman 3,0 65- 93
36 Andreikin, Dmitry 3,0 0-1 Tseshkovsky, Vitaly 2,5 87- 3
37 Skatchkov, Pavel 2,5 1-0 Ioffe, Alexander 2,5 30- 71
38 Shchukin, Dmitry 2,5 1-0 Taranenko, Oleg 2,5 48- 78
39 Toporov, Victor 2,5 0-1 Bratchenko, Alexande2,5 89- 49
40 Vaingorten, Yaqoov 2,5 1/2 Gusev, Aleksey 2,5 90- 50
41 Borisenko, Andrei 2,5 1-0 Kharashkina, Bairta 2,5 56- 91
42 Stotika, Valentin 2,5 1-0 Drozdova, Dina 2,5 67-106
43 Zvereva, Marija 2,0 1/2 Stjazhkina, Olga 2,0 88- 58
44 Golovchenko, Gleb 2,0 1-0 Driamin, Dmitry 2,0 97- 68
45 Bedny, Yuri 2,0 1/2 Savosto, Petr 2,0 69-111
46 Gerasimovitch, Olga 2,0 0-1 Ishkhamov, Tigran 2,0 98- 75
47 Krassilnikov, Evgeni2,0 1-0 Pronin, Valery 2,0 77- 99
48 Fokin, Andrey 2,0 1-0 Smirnov, Artem 2,0 112- 80
49 Krivko, Yuri 2,0 1-0 Cistjakova, Elena 2,0 82-101
50 Burtasova, Anna 2,0 1/2 Rogovoi, Mark 2,0 100- 83
51 Fedorov, Gleb 1,5 0-1 Melnikov, Dmitry 1,5 94- 72
52 Ustinov, Alexandr 1,5 1-0 Karandaev, Igor 1,5 81-107
53 Razuvajeva, Juli 1,5 1/2 Pavlov, Gennady 1,5 92-109
54 Grishina, Alexandra 1,0 0-1 Leenen, Willem 1,5 95-108
55 Lelekova, Olga 1,0 1-0 Dove, Peter 1,0 102-105
56 Pavlus, Marian 1,0 0-1 Kazakov, Vladimir 1,0 110-103
57        
Loss by default: 59 Lutsko,      
Bye : 114 Yakovlev,      

Top

© 2000-2001 Boris Schipkov