Chess Siberia
Home page News Openings Best players/games Software Donate Video Philosophy Interviews Reviews Literature Music Cinema FIDE Answers Old newspapers Correspondence Chess Downloads Links Chess


White Nights. Round 6. June 14, 2001

1 Fominyh, Alexander 4,0 1-0 Beshukov, Sergei 4,0 2- 28
2 Eliseev, Alexei 4,0 1-0 Korotylev, Alexey 4,0 24- 4
3 Popov, Valerij 4,0 1-0 Polovodin, Igor A 4,0 5- 36
4 Vorobiov, Evgeny E, 4,0 1/2 Malaniuk, Vladimir 4,0 20- 14
5 Meister, Yakov 4,0 1/2 Vokarev, Sergey 4,0 31- 18
6 Yandemirov, Valeri 3,5 1/2 Shariyazdanov, Andre3,5 23- 1
7 Virovlansky, Semen 3,5 1/2 Vaulin, Alexander 3,5 37- 6
8 Yemelin, Vasily 3,5 1/2 Kokarev, Dmitry 3,5 9- 26
9 Timofeev, Artyom 3,5 1/2 Inarkiev, Ernesto 3,5 10- 25
10 Shaposhnikov, Evgeny3,5 1/2 Solovjov, Sergey 3,5 11- 38
11 Kornev, Alexei 3,5 1-0 Yagupov, Igor 3,5 15- 32
12 Loginov, Valery A 3,5 1/2 Karasev, Vladimir I 3,5 17- 42
13 Zakharevich, Igor 3,5 1/2 Sambuev, Bator 3,5 21- 46
14 Tishin, Petr 3,5 1/2 Sivokho, Sergey 3,5 33- 22
15 Iljushin, Alexei 3,0 1/2 Polaninov, Aleksy 3,0 7- 57
16 Kharitonov, Alexandr3,0 1/2 Iskusnyh, Sergei 3,0 60- 8
17 Akimov, Ivan 3,0 0-1 Yevseev, Denis 3,0 74- 12
18 Yandarbiev, Ruslan 3,0 1/2 Kovalevskaya, Ekater3,0 55- 16
19 Smikovski, Ivan 3,0 1-0 Salinnikov, Denis Y,3,0 19- 61
20 Kuporosov, Viktor 3,0 1/2 Alagulian, Kamo 3,0 27- 86
21 Anjuhin, Alex 3,0 1-0 Sudakova, Irina 3,0 29- 79
22 Klimov, Sergey 3,0 1-0 Andreikin, Dmitry 3,0 35- 87
23 Poliakov, Alexander 3,0 1/2 Lukin, Andrei M 3,0 76- 40
24 Lovkov, Roman 3,0 0-1 Chepukaitis, Genrikh3,0 93- 44
25 Tseshkovsky, Vitaly 2 0-1 Biriukov, Oleg V, 2,5 3- 52
26 Potkin, Vladimir 2,5 1/2 Grachev, Boris 2,5 13- 54
27 Kurnosov, Igor 2,5 1-0 Skatchkov, Pavel 2,5 51- 30
28 Kochyev, Alexander 2,5 1-0 Borisenko, Andrei 2,5 39- 56
29 Kholmov, Ratmir D 2,5 1/2 Geller, Jakov 2,5 41- 65
30 Vulfson, Vladimir 2,5 1-0 Stotika, Valentin 2,5 43- 67
31 Novitzkij, Dmitrij 2,5 1-0 Ioffe, Alexander 2,5 45- 71
32 Kozlov, Viktor Mihai2,5 1/2 Pisakov, Ilia 2,5 47- 73
33 Korbut, Ekaterina 2,5 1-0 Shchukin, Dmitry 2,5 64- 48
34 Bratchenko, Alexande2,5 0-1 Gilyazov, Amir 2,5 49-104
35 Fedorov, Aleksander 2,5 1-0 Gusev, Aleksey 2,5 96- 50
36 Ishkhamov, Tigran 2,0 0-1 Gavrilov, Alexei 2,0 75- 34
37 Smirnov, Artem 2,0 0-1 Sidorov, Anatoly 2,0 80- 53
38 Stjazhkina, Olga 2,0 0-1 Ekdyshman, Mikhail 2,0 58- 84
39 Kirusha, Andrey 2,0 1-0 Krivko, Yuri 2,0 62- 82
40 Golovchenko, Gleb 2,0 0-1 Bogachkov, Igor 2,0 97- 63
41 Zvereva, Marija 2,0 0-1 Nikolaev, Nikita 2,0 88- 66
42 Driamin, Dmitry 2,0 0-1 Fazulyanov, Sergey 2,0 68- 85
43 Shiripov, Kir 2,0 1-0 Bedny, Yuri 2,0 113- 69
44 Utnasunov, Alexander2,0 1-0 Fokin, Andrey 2,0 70-112
45 Melnikov, Dmitry 1,5 0-1 Kharashkina, Bairta 1,5 72- 91
46 Cistjakova, Elena 1,5 1/2 Krassilnikov, Evgeni1,5 101- 77
47 Taranenko, Oleg 1,5 1-0 Razuvajeva, Juli 1,5 78- 92
48 Drozdova, Dina 1,5 1-0 Ustinov, Alexandr 1,5 106- 81
49 Rogovoi, Mark 1,5 1/2 Gerasimovitch, Olga 1,5 83- 98
50 Karandaev, Igor 1,5 0-1 Toporov, Victor 1,5 107- 89
51 Leenen, Willem 1,5 0-1 Vaingorten, Yaqoov 1,5 108- 90
52 Savosto, Petr 1,5 1/2 Fedorov, Gleb 1,0 111- 94
53 Pronin, Valery 1,0 1-0 Lelekova, Olga 1,0 99-102
54 Kazakov, Vladimir 1,0 0-1 Burtasova, Anna 1,0 103-100
55 Yakovlev, Yuri S, 0,5 1/2 Grishina, Alexandra 0,5 114- 95
56 Dove, Peter 0,5 1/2 Pavlus, Marian 0,5 105-110
57        
Loss by default: 59 Lutsko,      
Bye : 109 Pavlov,      

Top

© 2000-2001 Boris Schipkov