Chess Siberia
Home page News Openings Best players/games Software Donate Video Philosophy Interviews Reviews Literature Music Cinema FIDE Answers Old newspapers Correspondence Chess Downloads Links Chess


White Nights. Round 1. June 9, 2001

1 Shariyazdanov, Andre 1-0 Stjazhkina, Olga 1- 58
2 Lutsko, Igor 0-1 Tseshkovsky, Vitaly 59- 3
3 Korotylev, Alexey 1-0 Kharitonov, Alexandr 4- 60
4 Salinnikov, D.Y. 0-1 Popov, Valerij 61- 5
5 Vaulin, Alexander 1/2 Kirusha, Andrey 6- 62
6 Bogachkov, Igor 1/2 Iljushin, Alexei 63- 7
7 Iskusnyh, Sergei 1/2 Korbut, Ekaterina 8- 64
8 Geller, Jakov 1/2 Yemelin, Vasily 65- 9
9 Timofeev, Artyom 1-0 Nikolaev, Nikita 10- 66
10 Stotika, V 0-1 Shaposhnikov, Evgeny 67- 11
11 Yevseev, Denis 1-0 Driamin, Dmitry 12- 68
12 Bedny, Yuri 0-1 Potkin, Vladimir 69- 13
13 Malaniuk, Vladimir 1-0 Utnasunov, Alexander 14- 70
14 Ioffe, A. 0-1 Kornev, Alexei 71- 15
15 Kovalevskaya, Ekate 1-0 Melnikov, Dmitry 16- 72
16 Pisakov, Ilia 0-1 Loginov, Valery A 73- 17
17 Vokarev, Sergey 0-1 Akimov, Ivan 18- 74
18 Ishkhamov, Tigran 0-1 Smikovski, Ivan 75- 19
19 Vorobiov, Evgeny E. 1-0 Poliakov, Alexander 20- 76
20 Krassilnikov, Evgen 1-0 Zakharevich, Igor 77- 21
21 Sivokho, Sergey 1-0 Taranenko, Oleg 22- 78
22 Sudakova, Irina 1/2 Yandemirov, Valeri 79- 23
23 Eliseev, Alexei 1-0 Smirnov, Artem 24- 80
24 Ustinov, Alexandr 0-1 Inarkiev, Ernesto 81- 25
25 Kokarev, Dmitry 1/2 Krivko, Yuri 26- 82
26 Rogovoi, Mark 1/2 Kuporosov, Viktor 83- 27
27 Beshukov, Sergei 1-0 Ekdyshman, Mikhail 28- 84
28 Fazulyanov, Sergey 1/2 Anjuhin, Alex 85- 29
29 Skatchkov, Pavel 1-0 Alagulian, Kamo 30- 86
30 Andreikin, Dmitry 0-1 Meister, Yakov 87- 31
31 Yagupov, Igor 1-0 Zvereva, Marija 32- 88
32 Toporov, Victor 0-1 Tishin, Petr 89- 33
33 Gavrilov, Alexei 1-0 Vaingorten, Yaqoov 34- 90
34 Razuvajeva, Juli 0-1 Klimov, Sergey 92- 35
35 Polovodin, Igor A 1-0 Lovkov, Roman 36- 93
36 Fedorov, Gleb 0-1 Virovlansky, Semen 94- 37
37 Solovjov, Sergey 1-0 Grishina, Alexandra 38- 95
38 Fedorov, Aleksander 0-1 Kochyev, Alexander 96- 39
39 Lukin, Andrei M 1/2 Golovchenko, Gleb 40- 97
40 Gerasimovitch, Olga 0-1 Kholmov, Ratmir D 98- 41
41 Karasev, Vladimir I 1-0 Pronin, Valery 42- 99
42 Burtasova, Anna 0-1 Vulfson, Vladimir 100- 43
43 Chepukaitis, G 1-0 Cistjakova, Elena 44-101
44 Lelekova, Olga 0-1 Novitzkij, Dmitrij 102- 45
45 Sambuev, Bator 1-0 Kazakov, Vladimir 46-103
46 Gilyazov, Amir 1/2 Kozlov, Viktor Mihai 104- 47
47 Shchukin, Dmitry 1-0 Dove, Peter 48-105
48 Drozdova, Dina 0-1 Bratchenko, Alexande 106- 49
49 Gusev, Aleksey 1-0 Karandaev, Igor 50-107
50 Leenen, Willem 1/2 Kurnosov, Igor 108- 51
51 Biriukov, Oleg V. 1-0 Pavlov, Gennady 52-109
52 Pavlus, Marian 0-1 Sidorov, Anatoly 110- 53
53 Grachev, Boris 1-0 Savosto, Petr 54-111
54 Fokin, Andrey 0-1 Yandarbiev, Ruslan 112- 55
55 Borisenko, Andrei 1-0 Shiripov, Kir 56-113
56 Yakovlev, Yuri S. 1/2 Polaninov, Aleksy 114- 57
57 Kharashkina, Bairta 0-1 Fominyh, Alexander 91- 2

Top

© 2000-2001 Boris Schipkov